TSV Vineta Audorf – Vineta Wolves 1 vs TSV Breitenberg – De Breedenbarger

vs

TSV Vineta Audorf – Vineta Wolves 1 vs DC Falcons 2

vs

TSV Vineta Audorf – Vineta Wolves 1 vs DC Doppel 1 – Bullseye Hurricanes

vs

TSV Vineta Audorf – Vineta Wolves 1 vs TSV Selk – Forty-Fives 1

vs